រូប​អតីតកាល​របស់ Park Bom ក្រុម 2NE1

​ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជារូប​របស់ Park Bom របស់ក្រុម 2NE1 ពីអតីត​កាលមុន​ពេលចូលជា​តារា​ចម្រៀង តមរយៈ​រូប​នេះ ដែរ​ត្រូវ​បាន​គេយក​មកដាក់​លើបណ្តាញ​អន​ឡាញ់​ហើយ​ត្រូវបានទស្សនិក​ជន​ទទួល​នូវ​កា​រភ្ងាក់ផ្អើល ផងដែរ ។

រូបថត​នេះ​ដែរ​នាង​ថត​នៅក្នុងវ័យ ១៩ ឆ្នាំ  ដែល​ថត​នៅតាម​ផ្លូវ​តាមរយៈ​ទស្សនា​វដ្តី​សប្ផស្ស​ធ្វើ​ការ​សម្ភាសន៍​ចំពោះ​រូប​នាង ។​សម្រាប់ភាពខុសគ្នា​នោះ​គឺ​នាង​មាន​មុខ​មូល​ និង​ច្រមុះ​មូល ហើយច្រមុះ​រាង​ធំ មិន​មែន​ស្រួច​ស្តើង​នាពេលឥឡូវ​នោះ​ទេ ។

អ្នក​ដែលគាំទ្រ​នៅលើបណ្តាញ​អនឡាញបាន​យករូបថតនោះ​មក​ធ្វើការ​ប្រៀបផ្ទឹម​គ្នា ហើយ​នាំគ្នា​និយាយ និង Cmd ថា មាន​វា​ការ​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ខ្លាំង​ណាស់ ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរស​ដំណឹង