ផ្ទះ​ការិយាល័យចល័ត

ក្រុម​ហ៊ុននៅចក្រភពអង់គ្លេសមួយ​ឈ្មោះ Pod Space បាន​ស្ថាបនា​ និង​ដាក់លក់នៅផលិតផល​ថ្មី​របៀប​ការិយាល័យ​ចល័ត ដែល​ត្រូ​វ​បាន​គេ​ស្ថាប​នា​ជា​លក្ខណៈ​ប្រើ​ប្រាស់​បន្ទប់ទទួល​ភ្ងៀវ ស្ទីតយ៉ូ និង​ផ្ទះ​បែបការិយាល័យ ។

សម្រាប់ផលិតផល​មួយនេះ​ ត្រូវ​បានគេ​ចាត់ទុកជា ស្ថានីយ៍​ធ្វើការ ដោយរួម​មានតុ កុំព្យូទ័រ អំពូលភ្លើង និង​ធ្នើ​ដាក់សៀវភៅ​ ដែល​ប្រកប​ទៅដោយ​លក្ខណៈបែបបច្ចេកវិទ្យាពិតៗ ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ដំណឹង​ថ្មី