តើមួយណា​ប្រសើរ​ជាង?

នៅពេលកន្លង​មកថ្មីនេះ គេហទំព័រ​ក្នុងស្រុក​កូរ៉េ​មួយ​បានចុះ​ផ្សាយ និង​ធ្វើការ​ប្រៀប​ធៀបនូវ​រូបថត​តារាក្តៅ​សាច់ និងមានប្រជាប្រិយ​ភាពរបស់កូរ៉េ គឺ នាង Lee Hyori ហើយនឹង G.NA  ដែល​ត្រូវ​បានគេ​យក​ទៅ ប្រៀបធៀបនៅ​លើបណ្តញអ្នកគាំទ្រ​លើអនឡាញ់ ហើយ​ដាក់​ចំណង​ជើងខាងថា “តើ​នាង Lee Hyori ហើយនឹង G.NA មាន​រាង​ដូច​គ្នា​ដែរទេ?” ។

​ទោះបីជា​យ៉ាងនេះក្តី​សម្លៀក​បំពាក់​ឈុ​​ត​ប៊ី​គីនី មានការរចនា​ឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់តារា​ក្តៅសច់​ទាំងពីដួងនេះ។ ដូចអ្វី​ដែល​យើង​បាន​ដឹង​អ្នកនៅលើបណ្តាញ​អនឡាញ​មើលនឹង​ប្រៀបធៀប​យ៉ាង​ជក់ចិត្ត​ជាមួយនឹង​តារា​ក្តៅសាច់ទាំងពីរ​ដួង​នេះ​ជាមួយនឹ​ឈុតប៊ីគីនីនេះ ។

អ្នកគាំទ្រ​នៅលើបណ្តាញ​អនឡាញ​បាន Cmd ថា “នាង Lee Hyori និង G.NAដង​ខ្លួន​តារាទាំងពីរគឺល្អ​ប្រហែលជា​អំណោយ​ពីព្រះហើយមើល​ទៅ? ” ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរសដំណឹង