ស្រី្ត​រយ​ពាន់​នាក់​ចូល​រួម​ពិធីបុណ្យ​ស្លៀក​ឈុត​ប៊ី​គីនី

​នៅឯ Nanning នេះគឺ​ជាលើកទី ២ ហើយ​ដែល​តំបន់នេះ​ប្រារព្ធ​នូវ​ពិធីបុណ្យ​ស្លៀក​ពាក់​នូវ​ឈុត​ ប៊ី​គីនី ដែល​ប្រព្រឹត្តិឡើង​នៅ Caribbean Water Park  កាល​ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧ​សភា កន្លងទៅថ្មីៗ​នេះ ។

ក្នុងកម្មវិធីនេះ​ដែរ​មាន​ស្រ្តីជា​ច្រើន រយ​ពាន់​នាក់​បាន​មក​ចូល​រួម​ធ្វើការ​ប្រកួតប្រជែង និងបង្ហាញ​នៅក្នុងកម្មវិធី ល្បែង​ប្រចាំ​ឆ្នាំលើកទី ២ នេះ ។

ខាង​ក្រោមនេះគឺ​ជាសកម្ម​ភា​ពជាសន្លឹក​នៅឯ Caribbean Water Park ៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរស​ដំណឹង