ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មាន​រហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4

0
9
ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មានរហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4
ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មានរហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4
ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មានរហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4

ក្នុងខណៈពេលដែលមាន Chips ចុងក្រោយរបស់ Haswell ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ Laptop ផ្ទាល់ខ្លួន វាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ តែវាក៏មិនបានសំដែងចេញមកក្រៅដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែរគួរឲ្យអស្ចារ្យគឺដំណឹងដ៏ល្អ គឺគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel​ សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ។
យោងតាមរយៈ Slide នេះ ក្រុមហ៊ុន Intel កំពុងគ្រោងចេញនូវ 8-Core Haswell CPU នៅពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ 2014 ហើយប្រសិនបើវាជាការពិតនោះ វាគឺជា 8-Core Desktop CPU ដំបូងពីក្រុមហ៊ុន Intel៕

ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មានរហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4
ពាក្យចចាមអារាមៈIntel Haswall-E Chip មានរហូតដល់ 8-Core និងប្រើជាមួយ DDR4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here