កុំ​កុំ​ក្លាយ​ជា​តួអង្គ​ស្តេច​ស្វា​ (Video Inside)

0
24

​រឿង ស្តេច​ស្វា ឬ The Monkey King ដែល​ចូលរួម​សម្តែង​ដោយ Donnie Yen (甄子丹), Chow Yun Fat (周潤發), Aaron Kwok (郭富城), Joe Chen (陳喬恩) និង Peter Ho (何潤東) នឹង​ធ្វើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​បែប​បន្ទាន់​សម័យ ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន​រឿង​ចាស់ នៅ 16th Shanghai International Film Festival នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​។​តែ​ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្តី​សាច់​រឿង​បែបជ​ន្ល ឬ​វីដេអូ បែប​ផ្សព្វផ្សាយ​ក៏​បាន​ចេញ​រួចរាល់​ហើយ​ដែរ​។​
​រឿង ស្តេច​ស្វា នេះដែរ សម្តែង​ដោយ​កំពូល​តារា​វាយតប Donnie Yen ហៅថា កុំ​កុំ ដោយ​ដើរតួ​ជា​ស្តេច​ស្វា ដោយ​អាច​ប្រែ​ក្រឡា​រហូតដល់ ៧២ រូប​៕
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/af/DonnieYen_zpse7bcc735.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/af/ip_man_donnie_yen_by_chowyj-d3eaptq_zps563d9f07.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/af/DonnieYenLegendFistReturnChenZhenPremiereWh_RJpPuhZbl_zps26d3c9c2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/af/Donnie-yen_74313-1024x768_zps4a88941a.jpg
​ទស្សនា​វីដេអូ​ឃ្លិប​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here