ការបង្រៀន​បានចាប់ផ្តើម​ថ្ងៃ​ដំបូង​ពី​ស្ថានីយ​អាវ​កាស​Taingon-1​នាពេល​ព្រឹក​មិញ​នេះ​

0
12

​ទូរទស្សន៍​ក្នុងស្រុក​មួយ​របស់​ចិន​បាន​ផ្សាយ​វីដេអូ​ពី​ការបង្រៀន​លើកដំបូង​របស់​អាវ​កាស​យានិក​ស្ត្រី​អ្នកនាង WangYaping ជា​អាវ​កាស​យានិក​ស្ត្រី​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​អាវ​កាស​យានិក​បុរស​ពីរ​នាក់​ទៀត​ដែល​បានធ្វើ​ដំណើរ​យ៉ាង​ជោគជ័យ​តាមរយ​យាន​អាវ​កាស Shenzhou-10 កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។​
​គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា​គោលបំណង​សំខាន់​នៃ​ការ​បង្ហោះ​យាន​អាវ​កាស​មួយ​នេះ​ទៅកាន់​ស្ថានីយ​អាវ​កាស​របស់ខ្លួន​គឺ​ដើម្បី​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ថ្នាក់​សិក្សា​ជា​វីដេអូ​ផ្ទាល់​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់បឋមសិក្សា និង​អនុវិទ្យាល័យ​ប៉ុណ្ណោះ​៕ នាំគ្នា​ទៅ​មើល​រូបភាព​មួយចំនួន​ទាំងអស់គ្នា​!!

https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_11n_zpse0eea9ad.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_21n_zps8ada56fe.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_51n_zps52793272.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_71n_zps669ca087.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_81n_zpsdc5d1384.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_91n_zps6039a3ce.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/132470432_101n_zps615d98c7.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here