លេចរូបភាព Huawei Ascend W2 ម្តងទៀង​ជាមួយនឹង​មុខងារ​មួយ​ចំនួន

0
15
លេចរូបភាព Huawei Ascend W2 ម្តងទៀង​ជាមួយនឹង​មុខងារ​មួយ​ចំនួន
លេចរូបភាព Huawei Ascend W2 ម្តងទៀង​ជាមួយនឹង​មុខងារ​មួយ​ចំនួន
លេចរូបភាព Huawei Ascend W2 ម្តងទៀង​ជាមួយនឹង​មុខងារ​មួយ​ចំនួន

Huawei Ascend W2 ទំនងជាប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ Windows Phone 8 បន្ទាប់ពីបានលេច ចេញនូវវីដេអូខ្លីពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចិន។
Ascend W2 គឺជាទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយដែលចេញពី Ascend W1 ហើយវាបាននាំមកជាមួយនូវមុខងារ សំខាន់ៗ ដែលធ្វើឲ្យ ក្រុមហ៊ុន Hauwei បានឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារ Windows Phone លំដាប់កណ្តាល។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន ដែលបង្ហាញវីដេអូពី Ascend W2 ក៏មាន ការរចនា ស្រដៀងនឹងរូបភាពការពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅ រចនាដោយ @evleaks និងប្រហាក់ប្រហែល ទៅនឹង Android Ascend G330 និង Ascend G510 ផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here