តើ ​iPhone ​5S​ មាន​ Flash​ ពីរ​មែន​ឬ?​

0
16
តើ iPhone 5S មាន Flash ពីរមែនឬ?
តើ iPhone 5S មាន Flash ពីរមែនឬ?
តើ iPhone 5S មាន Flash ពីរមែនឬ?

មកដល់ពេលនេះ iPhone 5S ស្ថិតនៅក្នុងការតាមដាន​យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ភស្តុតាង​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​នៅឡើយទេ ហើយមានរូបភាពរថ្មីមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាជា iPhone 5S និង​លក្ខណៈពិសេសមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

ប្រសិនបើយើងមើលរូបភាពពីក្រៅអាចកំណត់ថាវាជា iPhone 5 លើកលែងតែមើលបញ្ឈរផៃ្នក​ខាងលើ​​ហាក់ដូចជាមាន Flash ពីរគ្រាប់។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំណុចដែលខុសប្លែកមួយទៀតគឺ ថ្មមានថាមពលធំជាង គឺ 5.92 Whr ដែលថ្ម iPhone 5 មានថាមពលត្រឹមតែ 5.45 Whr ប៉ុណ្ណោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here