ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី Kate vs កូនស្រី Tom Cruise

0
18

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព របស់​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី Kate និង​កូនស្រី​របស់​តារា​សម្ដែង Tom Cruise នៅក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ដូចគ្នា​៖

https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/1_zps9a3a0c73.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/3_zps04ae5dfe.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/8_zpse22216d5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/9_zpse1f6a938.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/7_zps22aaa25e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2_zps9e14a82a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/4_zps68062eea.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/5_zpsbb26bf55.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/6_zpsd6a4a878.jpg

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ រូបខាងលើនេះ នរណាស្អាតជាង?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here