រថយន្ត​កូនកាត់ ​BMW i8 នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ (Video Inside)

0
6

​រថយន្ត BMW i8 បាន​បង្ហាញខ្លួន​ជា​លើកដំបូង ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន ចាស់ តាម​បែប​ឌីណាមិច ជាមួយ​នឹង​លក្ខណៈ​អភិវឌ្ឍន៍​កូនកាត់ របស់ BMW ។​ការបង្ហាញ​រថយន្ត​កូនកាត់​នេះ​ដែរ បានបង្ហាញ​ឡើង​កាលពី​ឆ្នាំ ២០០៩ នៅក្នុង​កម្ម​វី​ធី Frankfurt Motor Show ។​តែ​សម្រាប់​ការចាប់ផ្តើម ផលិតផល​ចុងក្រោយ​របស់​រថយន្ត BMW i8 នៃ Concept Vision Efficient Dynamics នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ ។ i8 គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​រថយន្ត BMW ដែល​ផលិតផល​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ទីផ្សារ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ ៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/BMW_I8_Profil_Vari_FIN_zpsf60200c3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/BMW-i8_Spyder_Concept_2012_photo_01_zps43a9574f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/BMW-i8-Spyder-Concept-inside1_zps705ed2e5.jpg
ទស្សនាវីដេអូ​ដូច​ខាងក្រោមនេះ​៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here