តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទាំង ៩ លើ​លោក​ដែល​ស្រស់ស្អាត​

0
8

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះដែរ សារព័ត៌មាន​បរទេស​នានា​បាន​ចុះផ្សាយ បញ្ជី​ទាំង ៩ ដែល​ជា​តំបន់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដ៏​សំខាន់ ដែល​មាន​អ្នកធ្វើដំណើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ច្រើនជាងគេ និង​ត្រូវបាន​គេ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​ជាប់​ជា​តំបន់​ដែល​មាន​អ្នកទស្សនា​ច្រើនជាងគេ​។​
​រឿង​ទេសភាព​នៅ​តែ​ជា​គោលដៅ​យ៉ាង​សំខាន់​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ដែល​ត្រូវ​ការស្វែងរក​។​ជា​រឿយៗ​យើង​តែងតែ បង្ហាញ​រូបថត​ភាពឆើតឆាយ នានា ជូន​អ្នក​ទ​ស្សចរ​។​
​ជាក់ស្តែង​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ ជា​តំបន់​ទាំង ៩ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែល​ភ្ញៀវ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​ជាប់​ជា​តំបន់​ដែល​ភ្ញៀវ​ចូល​ចិត្តច្រើន​។​
៩​កន្លែង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យ៉ាងសំខាន់ ដែលមាន​ទេសភាព​ស្រស់ស្អាត​ដែ​ល​ត្រូវ​សរសើរ​៖
9: Square Rynek Glowny, Krakow, Poland
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/13723071963791_zps84cfe103.jpg
8: Ancient City Walls, Dubrovnik, Croatia
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196380_zpscb4e5be5.jpg
7: The Church of St.. Peter, Vatican City, Italy
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196382_zpsc4f41b0f.jpg
6th place: Church of Our Saviour, St. Petersburg, Russia
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196383_zpsea27c4fa.jpg
5:03 PM 6/27/2013: Cathedral and Mosque in Cordoba, Spain
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196385_zps818f6b9b.jpg
4: World Heritage Petra, Wadi Musa, Jordan
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196386_zps0dbc5adf.jpg
3rd place: Palace Taj Mahal, Agra, India
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196387_zps816aa0cd.jpg
2nd place: Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196388_zpscb784a73.jpg
1st place: Machu Picchu, Machu Picchu, Peru​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/1372307196390_zps54409af6.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here