ស៊េរី​រូបថត​សត្វ​ឆ្កែ​ដែល​មាន​សម្លៀកបំពាក់​ដូច​ម្ចាស់​

0
10

​អ្នក​ថតរូប Sebastian Magnani វ័យ ២៧ ឆ្នាំ បានឲ្យដឹងថា ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​គម្រោង​នេះ​តាំងពី​ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩ រំពេច​ជាមូយនឹង​គំនិតលោត​ឡើង ដោយ​ខ្ញុំ​ទទួលបាន​រូប​ជា​ច្រើន​ចំពោះ​ឆ្កែ​ចិញ្ចឹម និង​ម្ចាស់​របស់​ពួកគេ​។​
Sebastian Magnani គឺជា​ឆ្កែ​ដ៏​ស្មោះត្រង់ និង​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​រីករាយ សូម​អរគុណ​ដល់​បច្ចេកទេស ដែល​ធ្វើឲ្យ​ឆ្កែ​មាន​សម្លៀកបំពាក​ដូច​ម្ចាស់​របស់​វា ដែល​នេះ​ជា​អំណោយ​ប្រចាំឆ្នាំ​នៃ​សត្វ​ជើង​ដែល​ពួកគេ​បាន​ចិញ្ចឹម​៕
​ទស្សនា​ដូច​រូប​ខាងក្រោម​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner1_zps2d46992b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner4_zpsbd2c7372.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner6_zpsa404bad9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner2_zps92842549.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner3_zps49807875.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner5_zpsf8981428.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner7_zpsbeab6537.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/PetampOwner8_zpse9dcdb26.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here