តារា​ម៉ូ​ដែល​យូ​ន​ស្រាត​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​

1
35

​នៅក្នុង​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ នាង Su Tu Linh ដែល​ជា​តារា​ម៉ូ​ដែល​របស់​វៀតណាម បាន​គ្របដណ្តប​រាងកាយ​អាក្រាត​របស់​នាង ដោយ​ក្រណាត់​ពណ៌​ផ្កាឈូក ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​មា​ហា​រីក​សុដន់​។​
​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ដែរ តារា​ម៉ូ​ដែល Su Tu Linh បានបង្ហាញ​រូប​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​នេះដែរ ជា​សាធារណៈ និង​បាន​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ខ្លះៗ​ដល់​ស្ត្រី​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ការការពារ​ខ្លួន​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​នេះ ៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh2_zpsca815c74.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh5_zpsb80c4602.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh7_zps0c2bb61a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh8_zpsb8fb2e64.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh1_zpsde2d596f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh4_zps4414a644.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SuTuLinh3_zps8de53529.jpg

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here