ភ័យ​ជំនួស ព្រោះ​តែ​គាត់​ហាន (Video Inside)

0
11

​លោក Aaron Evans វ័យ ២៥ ឆ្នាំ នៅ Milwaukee, Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិក ដល​ជា​អត្ត​ពលិកធម្ម​ជាតិ ហើយ​អាច​លោក​ត​ឆ្ងាយ​ខ្ពស់​ជាង​កម្រិត​ធម្មតា ។ ដោយ​គាត់​ហាន​លោតរំលង​រថយន្ត​ដែល​ដែល​បើកបំ​បុក​នឹងគាត់ ដោយ​ល្បឿន ៤៨ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង​មួយ​ម៉ោង ។​
2013-07-12_040355
​ទស្សនា​វីដេអូ​ដូចខាងក្រោម​នេះ ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here