កំប្លែង ៖​សល់​តែ​ពង​ស

0
21

មេភូមិ​សុក អង្គុយ​ធ្វើ​មុខ​ក្រ​ញ៉ូវ សំ​ឡក់ សំឡឹងមើល​មុខ​នាយ សៅ ដែល​កំពុង​អង្គុយ​ញ័រ​ខ្លួន ព្រោះតែ​ភ័យ នៅ​ចំពោះមុខ​គាត់ ជាមួយនឹង​កូនស្រី​សំណប់ចិត្ត​អង្គុយ​ក្បែរ​នោះ​ដែរ ។​
​មេភូមិ​សុក ៖ ឯង​ប្រហើ​ន​ខ្លាំងណាស់ មិន​ស្គាល់​ថា​អញជាន​រណា​ទេ ឬ​? ទើប​មក​ហាន​ស៊ី​ពង​ក្រហម កូមក្រមុំ​អញ ? បើ​ចង់​សុខ​ប្រញាប់ ចូល​ដណ្តឹង​កូន​អញ​ភ្លាម ថ្លៃ​ទឹកដោះ គឺ មួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ មួយ​កាក់​មួយ​សេន​ក៏​មិន​ចុះ​ដែរ ។​
​នាយ សៅ​៖ បា ….​បា​…​បាទ​លោក​មេឃុំ ថ្លៃ​ម្លេះ ។​
​កូនក្រមុំ​មេភូមិ​អង្គុយ​ស្តាប់​ឪពុក​ខ្លួន និយាយ​រួច​កេះ​គាត់​ហើយ​ខ្សឹម​ដាក់​ឪពុក​តិចៗ​ថា ៖
​កូនក្រមុំ​មេភូមិ​៖ ពុក​អើយ​ពុក កូន​គ្មាន​សល់​ពង​ក្រហម​ឲ្យគេ​ចោះ​ទេ បង​សៅ បានត្រឹមតែ​ហុត​ពង​ស តែប៉ុណ្ណោះ ពុក​បញ្ចុះ​ថ្លៃទឹកដោះ​បន្តិច​ទៅ ណា​ពុក !!!
​មេភូមិ​សុក ៖​អុ​ញ ! កូន​អាញ់ …..!!! ៕​