គយគន់​សម្រស់តារា​​ម៉ូ​ដែល​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Automobile Expo លើក​ទី ១០

0
11

​ស្រី​ស្រស់​ខាងក្រោម​នេះ ជា​តារា​ម៉ូ​ដែល ដែល​តំណាង​ឲ្យ​យានយន្ត នៅ 10th China Changchun International Automobile Expo ដែល​ធ្វើឡើង Changchun ដែល​ស្ថិតនៅ​ភាគ​ខាងកើត​នៃ​រាជធានី​នៃ​ប្រទេស​ចិន ក្នុង​ខេត្ត Jilin ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា នេះ​តែម្តង​។​
​តើ​រថយន្ត ឬ តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្អាត​ជាង​? មើល​រថយន្ត ឬ​មើល​តារា​ម៉ូ​ដែល ?
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model1_zpse6b5a356.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model4_zpsc47f0136.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model2_zpsab3bba44.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model6_zps879021df.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model3_zpsf7341f97.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model7_zps70ff9150.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model5_zps29849b56.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model8_zps9bc578c1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model9_zps304571ef.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model10_zps500377df.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model12_zps96ffac99.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model13_zps5c8c694b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Model11_zpsd72397f4.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here