តារា​ហូ​លី​វ៉ូត​ទាំង ១០ ដែល​លេង​ម៉ូត​សក់​ជួយ​ឲ្យ​ក្មេ​ងជាង​វ័យ​

0
20

​ភាពខុស​គ្នា ដែល​លេចឡើង នៅ​ចន្លោះ​រូបរាង​ស្រស់ សោភា និង​ក្មេង​ជាង​វ័យ ដោយ​គ្រាន់តែ​ផ្លាស់ប្តូរ​ការតុបតែង​មុខ ការប្តូរ​ពណ៌​សក់ វា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​តា​រាហូ​លី​វ៉ូត​ទាំងនោះ ក្មេង​ជាង​វ័យ ។ តារា​ហូ​លី​វ៉ូ​ត ដែល​ផ្លាស់ប្តូរ​ពណ៌​សក់ និង​មើលទៅ​ក្មេង​ជាង​វ័យ មាន Anne Hathaway, Scarlet Johansson, Meryl Streep និង​តារា​ជាច្រើន​ទៀត ទោះបីជា​មាន​វ័យ​រាង​ជ្រេ​បន្តិ​ចក្តី តែ​នៅពេល​ប្តូរ​ម៉ូត​សក់​ទៅ ក្រឡេក​មើល​ទៅ​ពួកគេ​ក្មេង​ជាង​វ័យ ៕​
Amy Poehler
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/toc-1_zps695534c3.jpg
Nicole Kidman
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/NicoleKidman_zps0727e7ea.jpg
Emily Blunt
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/EmilyBlunt_zps7a34e1e4.jpg
Jennifer Lawrence
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/JeniferLawrence_zpsf1c5918a.jpg
Mena Suvari
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/MenaSuvari_zps4b61f4d4.jpg
Scarlett Johansson
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/ScarlettJohansson_zps3572b466.jpg
Anne Hathaway
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/AnneHathaway_zps2672f3ac.jpg
Zoe Saldana
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/ZoeSaldana_zpse5098806.jpg
Meryl Streep
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/toc-17_zps4c1cbf5a.jpg
Katherine Heigl
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/KatherineHeigl_zps37329034.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here