មហាសេដ្ឋី​ក្នុង​វិស័យ​បាល់ទាត់​ទាំង 10 រូប​ប្រចាំឆ្នាំ 2013

0
12

​នៅ​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់​នៃ​បណ្តាល​ប្រទេស​អ៊ឺរ៉ុប​និង​បណ្តាល​លោក​ខាងលិច​បាន​ក្លាយជា​សុបិន្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​កីឡាករ​អាជីព​នៅតាម​ប្រទេស​នានា​។​មាន​កីឡាករ​ជាច្រើន​បាន​ក្លាយជា​សេដ្ឋី​ទាំង​វ័យក្មេង​សម្រាប់​ទម្រង់​លេង​ដ៏​ល្អ​របស់​ខ្លួន​ហើយ​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​របាយការណ៍​ជាច្រើន​បាន​ចេញប្រកាស​ពី​ចំណូល​របស់​កីឡាករ​ដ៏​ឆ្នើម​ទាំងនោះ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​ខ្ពស់​។​នៅក្នុង​ឆ្នាំ 2013 នេះ​កីឡា​ករទាំង 10 រូប​ដែល​បាន​ក្លាយជា​អ្នក​ដែល​រក​ចំណូល​ច្រើន​បំផុត​នៅក្នុង​វិស័យ​បាល់ទាត់​នោះ​គឺ​:
Ricardo Kaka : 12,9 លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/-ricardo-kaka-31415590-554-369_zps647a1b11.jpg
Philipp Lahm : 13,5 លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Philipp-Lahm_zps0aa505f2.jpg
Yaya Tour : 17,6 លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/YayaToureManCityPressConference_large_zps8fb4ab9b.jpg
Sergio Aguero: 26 លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SergioAguero-1502166_zpsfc4d6d8b.jpg
Sol Campbell: 28 លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SolCampbell_2503317_zps0e55d68f.jpg
Wayne Rooney: គឺជា​កីឡាករ​ដែល​លេងឲ្យ​ក្លិប បិសាច​ក្រហម បច្ចុប្បន្នកាល​រកបាន​លុយ​រាប់​លាន​ផោន ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/rooney_1643930a_zpsab3f54e4.jpg
Cristiano Ronaldo: 28,5 លោ​ន​ផោន​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/Cristiano-Ronaldo-1867031_zps4305a078.jpg
David Beckham: ជា​អ្នក​ដែល​មាន​សក្តានុពល​នៅក្នុង​ក្រុមបាល់ទាត់​ជាតិ​អង់គ្លេស ដែល​មាន​អ្នកគាំទ្រ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក និង​ជា​អ្នក​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ផងដែរ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ​តែ​មិនទាន់​មាន​កំណត់​បញ្ជាក់​ត្រឹមត្រូវ​នូវ​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​នៅឡើយ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/_67651981_davidbeckham_zps6bae6a7c.jpg
Michael Owen: 95​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/michael-owen_1651428a_zps5a707b19.jpg
Lionel Messi: 110​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/lionel-messi_zps405570e7.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here