សារៈមន្ទីរ​សិច​នៅ​ជប៉ុន ស្តែង​ឲ្យឃើញ ពី​មនុស្ស និង​សត្វ​

0
29

​រាជធានី​សិច នៅ​តំបន់​អាស៊ី ដែល​គេ​ស្គាល់​ច្បាស់​បំផុត​គឺ​នៅ ជប៉ុន ហើយ​ជប៉ុន​ក៏​ជា​ម្ចាស់​សារៈមន្ទីរ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ នូវ​វត្ថុ​បង្ហាញ​ពី​សិច​ជាច្រើន​ផងដែរ​។​សារៈមន្ទីរ​មួយ ដែល​គេ​ស្គាល់​នោះ ឈ្មោះថា Osen Museum Beppu ។​
​សារៈមន្ទីរ​នេះដែរ វា​មិន​មាន​អ្វី​ចំឡែក​នោះទេ សម្រាប់​ជប៉ុន តែ​វា​ក៏​ជា​ឋានសួគ៌​ដ៏​រីករាយ សម្រាប់​ពិភពលោក ដែល​ចង់​មក​ទស្សនា ។​

​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ សារៈមន្ទីរ​ខាងលើ លោក អ្នក​អ្នកនឹង​បានឃើញ រួម​ចម្លាក់​ផ្ទាំងគំនូ​រសិច រាប់រយ ដែល​បរិយាយ​ពី​សិច​របស់​មនុស្ស និង​សត្វ​ផងដែរ​។ ក៏ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ដែល​មាន​អាយុ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ មិន​អាច​ទិញ សំបុត្រ​ចូល​មើល​បាន​នោះ​ទេ​៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum1_zps0cc104c4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum2_zps52a6d99a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum5_zps24f8f624.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum6_zps45c5215b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum3_zpsa89ab293.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum7_zps13d2b9c6.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum4_zps9135eef5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum10_zpse60d82be.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum9_zpsf6f3a272.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/sexmuseum8_zpsd718afd3.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here