សមយុទ្ធ​នាវាចម្បាំង​11​ប្រទេស​ធ្វើឡើង​នៅ​ឈូង​សមុទ្រ Jervis អូស្ត្រាលី​

0
14

​ក្រោយ​កិច្ចប្រជុំ​របស់​ក្រុម​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​អាស៊ាន​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​ចប់​រួចរាល់​នាវាចម្បាំង​មួយចំនួន​របស់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​បាន​ទៅ​ដល់​ឈូង​សមុទ្រ​ដែល​នឹង​បើក​ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​មួយ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​សមយុទ្ធ​លើក​នេះ​គឺ​ត្រូវបាន​គេ​បញ្ជាក់ថា​ជាការ​សមយុទ្ធ​ក្នុង​គោលបំណង​ធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ​នៃ​សន្តិសុខ​នៅ​តាម​ដែនទឹក​របស់​ប្រទេស​នីមួយៗ​៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships2_zps0c83913f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships3_zps9a7b2c96.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships6_zps94750a40.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships4_zpsb5bdb3dc.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships1_zpsfecc15b2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships5_zps1054e4f3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships8_zps8ae59e85.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships7_zpsbe4a1c68.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships11_zps140b47a3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships9_zps0cf467b8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/warships10_zps32ece289.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here