នាង Asuka Kishi បង្ហាញ​រូបភាព​សុទ្ធ​តែ​ធ្វើឲ្យ​ឈាម​ច្រមុះ និង​ក្តៅខ្លួន​

0
97

​ជប៉ុន ៖ តារា​ម៉ូ​ដែល Asuka Kishi 岸明日香 ជា​តារា​វ័យក្មេង​ដែល​មកពី អូ​សា​កា ប្រទេស​ជប៉ុន ។ ស្រី​ស្រស់​សុដន់​ហៀរ​រូបនេះ​កើត​នៅ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។ អំឡុង​ពេល​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​ជា​តារា​ម៉ូ​ដែល នាង Asuka Kishi តែងតែ​បង្ហាញខ្លួន​លើ​ទស្សនា​វ​ដ្តី ជប៉ុន​ជា​ច្រើន​ដូចជា mage.tv, Bomb.tv, Young Animal Arashi, V.W.S, Sabra.net និង Weekly Playboy ជាដើម​។ ថ្មីៗ​នេះដែរ ស្រី​ស្រស់​សម្រស់​បាន ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​ខ្នា​ញ់ នាង Asuka Kishi បានបង្ហាញ​រូប​ជា​ច្រើន​សន្លឹក សុទ្ធសឹង​ជា​រូបភាព​ដែល​មើល​ហើយ ឈាម​ច្រមុះ ក្តៅខ្លួន ព្រោះតែ​សម្រស់​ផូរផង់​របស់​នាង ។​
​ចង់ដឹងថា ក្តៅខ្លួន​ប៉ុណ្ណា ឬ​ឈាម​ច្រមុះ​ឬ​អត់ រូបភាព​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi1_zps6cd58a0b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi2_zps8eb1234e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi3_zps075ce251.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi4_zps34c8f0bc.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi5_zps51b69f2c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi6_zps2e3e156b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi7_zps4a65df34.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi8_zpsdbbc20c9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi9_zps53b382e4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi10_zps47f3b00e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi11_zpsecc776f0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi12_zpsc8c4f9f2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi13_zps7018d1a7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi14_zps66529e58.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi15_zps8ee4716c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi16_zpsa6a0c3a4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi17_zps34f14c58.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi18_zps2f7d2be3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi19_zps8f783444.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi20_zps4afd7651.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi21_zpsb6318f7b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi22_zpse05c38a9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi23_zps04cbb641.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi24_zps9d33b1b5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi25_zpsca2c9cfc.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi26_zpse8158ca9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi27_zpsa8c7ec93.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi28_zpscedaf36d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi29_zps5a546d7b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi30_zps12a18965.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi31_zps55c632d6.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi33_zps00dca248.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi32_zps9c493473.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/AsukaKishi34_zps46c746d5.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here