ឈុត​ស្លៀកពាក់​តារាៗ​ក្នុង​កម្មវិធី Film Festival Busan International

0
8

​ក្នុង​ដំណើរកា​រ​កម្មិវិធី Film Festival Busan International (BIFF) លើក​ទី ១៨ ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ ប៊ូសាន ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា​ម្សិលមិញ​នេះដែរ ដោយ​មាន​វត្តមាន​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​តារា​ល្បីៗ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ និង​ចិន​។​

​នៅលើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម នេះដែរ ទស្សនិកជន អ្នក​អ្នកគាំទ្រ​អាច​នឹង​ឃើញ អ្វីៗ​ដែល​ល្អ ដែល​កើតចេញ​ពី​សិល្បៈករ ជាពិសេស​នោះ​គឺ​ឈុត​ដែល​គេ​ស្លៀកពាក់​លេច​លើ​លេច​ក្រោម បង្ហាញ​លើ​ក្រោម​បិទ និង​ឈុត​លេង​ដើមទ្រូង អើត​ឡើង​ក្រ​ឡឺម ។​

​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ខាងលើ និង​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ តុលា នេះ ដោយ​មាន​ខ្សែភាពយន្ត​ចូលរួម​ជាង ៣០០ រឿង មកពី​ប្រទេស​ជាង ៧០ នៅលើ​ពិភពលោក ៕
​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី តារា​ដែល​លេង​ដើមទ្រូង និង​ការ​ស្លៀកពាក់​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival19_zpse55022bf.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival3_zps7569c3fe.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival5_zps6d1ec798.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival27_zps7721c307.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival29_zpse3433fb8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival4_zpsad57a649.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival2_zps643d5958.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival1_zps4ca7d057.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival24_zps3e2a7321.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival6_zps1d9a14fd.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival10_zps490da96a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival11_zpsfd66d3e5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival9_zps10ef1dec.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival8_zpsd7cb49a4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival15_zps0561e173.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival13_zpsd687278c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival14_zps2bc585f8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival16_zps6a3a62e7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival17_zps0d2451d1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival18_zps04ee5b4d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival21_zpsdb17c18b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival23_zpse9159f61.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival26_zpsa56b6755.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival20_zpsb4c21a26.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival25_zps40499968.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival22_zpsc0660775.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/FilmFestival28_zps4a32717d.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here