ផ្ទាំងគំនូរ​ដែល​កើតចេញ​ពី​បណ្តុំ​រូប​ស្រី​អាក្រាតកាយ​

1
9

​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​រូបភាព ជា​ផ្ទាំងគំនូរ​ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ដោយ​អ្នក​គំនូរ​ដ៏​ល្បី​មួយរូប ដោយ​ប្រើប្រាស់​មនុស្ស​ជាច្រើន ដើម្បី​បង្កើត​វា​ឡើង ដោយ​មាន​លក្ខណៈ​ប្លែកៗ​ជាទីបំផុត ។ ទោះបីជា​រូបភាព​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​កាយ​អាក្រាត​របស់​មនុស្ស​ស្រី​មែនពិត តែ​វា​ហាក់ដូចជា មិន​អាក្រក់​មើល​ណាស់​ណា​នោះ​ទេ ដោយ​លេចចេញ​ជា​គំនូរ​ដ៏​ល្អ​ឯក និង​ប្លែក​អារម្មណ៍​ទៀតផង​។​
​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​ទស្សនា​រូបភាព​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ ៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude1_zps1872be07.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude2_zps5b1262d0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude3_zpse42364af.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude6_zps41e85b8c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude5_zpsa377ccec.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude4_zps2aa0431c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude9_zps395b88dd.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude11_zps08329dc7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude8_zps05162bac.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude7_zps98a0c616.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude13_zps988a65c1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude10_zps0fa4fd49.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude12_zps2199764f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude14_zpsa9e58aa1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude15_zps32c07b7d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/AOS%20Ocean%20Dome/PaintingNude16_zps558f66e2.jpg

1 COMMENT

  1. វិចិត្រករ ជាចរិករឹងខាងក្នុងឌេលមិនអាចវាស់ស្ទង់បាន…………….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here