កីឡាដ្ឋាន​ទាំង 12 របស់​ប្រេ​ស៊ីល​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2014

1
23

​មាន​មនុស្ស​រាប់លាន​នាក់​កំពុង​ទន្ទឹង​រងចាំ​និង​ការរាប់​ថយក្រោយ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​មាន​តែ​ម្តង​ក្នុង​រយពេល 4 ឆ្នាំ​នៅ​ប្រេ​ស៊ីល​។​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​សម្រេច​យក​ប្រទេសប្រេ​ស៊ីល​ដើម្បី​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ការប្រកួត​បាល់​ទាត់​ពិភពលោក​ហើយ​នោះ​ប្រេ​ស៊ីល​ខ្លួនឯង​បាន​រៀបចំ​កីឡាដ្ឋាន​ធំ​ចំនួន 12 សម្រាប់​មហា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​។​
Mineirao : ចំនួន​អ្នកទស្សនា 57,483 កៅអី​ហើយនឹង​ទទួល​ស្វាគមន៍​ការប្រកួត​ចំនួន 6 ប្រកួត​ដែលមាន​មួយ​សម្រាប់​ការប្រកួត​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ផង​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim11_zpse1852a7e.jpg
Nacional de Brasilia : ចំនួន​ទស្សនា​បាន 68,009 កៅអី​និង​ជា​កីឡាដ្ឋាន​ធំ​បំផុត​ទី​ពីរ​ព្រឹតិ្តការណ៍​នេះ​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim1_zpsf02656fb.jpg
Arena Pantanal : ចំនួន​អ្នកទស្សនា​បាន 42,968 កៅអី​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim3_zps6000483d.jpg
Arena de Baixada : ចំនួន​អ្នកទស្សនា​បាន 40,000 កៅអី​ហើយនឹង​ទទួល​ស្វាគមន៍​ការប្រកួត​ចំនួន 4 ប្រកួត​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim2_zps7d504538.jpg
Castelao : កសាង​តាំងពី​ឆ្នាំ​1973 អាច​ផ្ទុក​អ្នកទស្សនា​ដល់​ទៅ 58,704 កៅអី​ហើយ​ចត​ឡាន​បាន 1,900 កន្លែង​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim3_zps6000483d.jpg
Arena Amazonia : ផ្ទុក​អ្នកទស្សនា​បាន 42,377 កៅអី​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim4_zps389c0d45.jpg
Estadio das Dunas : ជា​កីឡាដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​តាំងពី​ឆ្នាំ 1972 តែ​ត្រូវបាន​ជួសជុល​បន្ថែម​សម្រាប់​ការប្រកួត 2014 FIFA World Cup ឲ្យ​កាន់តែ​ធំ​ជាង​មុន​និង​ទំនើប​ជាង​មុន​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim5_zpsc02357e1.jpg
Estadio Beira-Rio : ផ្ទុក​អ្នកទស្សនា​បាន 50,287 កៅអី​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim6_zps0bc0ce30.jpg
Aren Pernambuco : ផ្ទុក​អ្នកទស្សនា​បាន 42,849 កៅអី​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim7_zps5b4cdd3c.jpg
Estadio Do Maracana : ផ្ទុក​អ្នកទស្សនា​បាន 73,531 កៅអី​ជា​កីឡាដ្ឋាន​ធំជាងគេ​បង្អស់​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ហើយក៏​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ការប្រកួត​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 13 កក្កដា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim8_zpsdbda9046.jpg
Arena Fonte Nova : អ្នកទស្សនា​បាន 52,048 កៅអី​ហើយ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ការប្រកួត​ចំនួន 6 ប្រកួត​។
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim10_zps215228a0.jpg
Arena de Sao Paulo : ជា​កីឡាដ្ឋាន​ថ្មី​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ការសាងសង់​នៅឡើយ ៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Avenger/Staduim12_zps97d97552.jpg

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here