ធនាគារ​ជនបទ​ចិន​នឹង​ល្អប្រសើរ​ឡើង​បន្ទាប់ពី​មាន​កំណែទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​

0
13

​និយ័ត​ករ ធនាគារ របស់​ប្រទេស​ចិន បាន កែលម្អ ច្បាប់ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ នៃ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាម​ជនបទ ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​បន្ដ​ការត្រួតពិនិត្យ នៃ​ធនាគារ​ជនបទ ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម​។​
​ឯកសារ​ព្រាង នេះ​ត្រូវបាន បោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ​ពុធ ដោយ គណៈកម្មការ​បទបញ្ញត្តិ​ធនាគារ​ចិន ( CBRC ) នៅលើ គេហទំព័រ​របស់​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​នីតិបញ្ញត្តិ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋ ដើម្បី​ទ្បើង ទស្សនៈ ដែល​គួរតែ​ត្រូវបាន​ដាក់​ជូន​មុនពេល​៩​ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​។​
INDUSTRIAL_AND_COMMERCIAL_BANK_OF_CHINA
​ឯកសារ​នេះ មាន​គោលបំណង ដើម្បីឲ្យ​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​នៅតាម​ជនបទ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញត្តិ​។​នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ពី​គណៈកម្មាការ​មួយ​បានឲ្យដឹងថា​។​
​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ពី លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការបង្កើត​ធនាគារ​ជនបទ បាន​ថ្លែងថា ភាគ​ទុនិក ដែល​មាន​មនុស្ស​ធម្មជាតិ មិនគួ​រទិញ ភាគហ៊ុន​ជាង ២​ភាគរយ​នៃ​ដើមទុន​របស់​ភាគហ៊ុន​នៃ​ធនាគារ​នៅ​ជនបទ​។​

​ភាគ​ទុនិក ដែល​ជា​ស្ថាន​ប័ន​មិនមែន – ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងស្រុក មិន​អាច​ទិញ ភាគហ៊ុន ដែល​លើស​ពី​១០​ភាគរយ​នៃ ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគា​រ​។ នេះ​បាន​បន្ថែមទៀតថា វា​មិន​រាប់បញ្ចូល រួម​បញ្ចូល​គ្នា ឬ​ការកែប្រែ​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ខ្ពស់​ហានិភ័យ​សហករណ៍ ឥណទាន​នៅតាម​តំបន់​ជនបទ​៕​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here