លក្ខណៈពិសេស iOS 7 ដែល​អ្នក​ប្រើ​ភាគច្រើន​មិន​បានដឹង​

0
12

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាស​បង្ហាញ​នូវ iPhone 5S និង iPhone 5C ជា​ផ្លូវការ ហើយ​ឆ្លៀត​ក្នុងឲ្យ​កាសនោះ ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏​បាន​ធ្វើ​ការបង្ហាញ​ពី​លក្ខណៈពិសេស​របស់ iOS 7 ផងដែរ​។​

​តាម​ការបង្ហាញ​របស់ Apple ឃើញថា iOS 7 មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ដែល​មិន​នឹកស្មាន​ដល់ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ ក្រុមហ៊ុន Apple មិន​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យអស់​អំពី​លក្ខណៈ​ពិសេ​សរប​ស់វា​នោះទេ​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​ទាំង ១០​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Apple មិន​បាន​បង្ហាញ​ដល់​មហាជន​៖

លក្ខណៈពិសេស​ iOS 7 នៅថ្ងៃ WWDC 2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here