ដាក់ទោស​បុរស​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​នៅ​ចិន​ឲ្យ​ជាប់ទោស 6 ឆ្នាំ​

0
7

Ji Zhongxing ជា​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវបាន​តុលាការ​សម្រេច​ដាក់ទោស​ឲ្យ​ជាប់ទោស 6 ឆ្នាំ​ពី​បទ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី 20 កក្កដា​នៅក្នុង​សង្កាត់ Chaoyang របស់​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​។ Ji ត្រូវបាន​ប្រកាស​សាលក្រម​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​នេះ​ដោយ​យោងទៅលើ​ទោសកំហុស​បង្កៃ​គ្រាប់បែក​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួនឯង​នៅ​ខាងក្រៅ​ផ្លូវ​ច្រកចេញ​ទី 3 របស់​អាកាសយានដ្ឋាន​ហើយ​បាន​ធ្វើឲ្យ​របួស​មនុស្ស​ពីរ​បី​នាក់​ព្រមទាំង​ខ្លួនឯង​ផង​និង​ព្រម​ទាំង​របួស​ដល់​ប៉ូលិល​ម្នាក់​ដែរ​នៅក្នុង​ហេតុការណ៍​៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Mansentenced1_zpsd239bd71.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Mansentenced2_zps76edfffa.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Mansentenced4_zps9d20ef27.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Mansentenced3_zps3e5658c0.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here