៤ វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​សត្វ​ចម្លែកៗ ឬ Loch Ness ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​ទឹក​

1
13

​មួយ​រយៈ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ទាក់ទិន​រឿងរ៉ាវ​សត្វ​ចម្លែក ក៏​ដូច​ជា​សត្វ​កម្រ បាន​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​នៅលើ​ពិភពលោក​មាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង​។ ក្នុងនោះ មាន​សត្វ​នាគ និង ដាយ​ណូ​ស័រ និង​ប្រភេ​សត្វ​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដ៏​ចម្លែកៗ ។​ហេតុដូច្នេះ​ហើយ គេហទំព័រ ដំណឹង សូម​ពាំនាំ​បង្ហាញ​វិដេអូ​ឃ្លិប ចំនួន ៤ ដែល​បង្ហាញ ក៏​ដូចជា​មនុស្ស​មួយចំនួន​សង្ស័យថា ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ចម្លែកៗ ឬ Loch Ness Monster ៖​1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here