អនាគត បច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ ២០២០

0
16

បច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាបានអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែទំនើបឡើងៗ ហើយអនាគត វានឹងជួយសម្រួលការងារមនុស្សកាន់ តែច្រើន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យានាឆ្នាំ ២០១២០៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here