សួន​អាថ៌កំបាំង​រណ្តៅ​ស្រុត​ដែល​ជ្រៅ​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក

1
16

​រណ្តៅ​ស្រុត នៅក្នុង​ប្រទេស​ម៉ិចស៊ិក គឺ​មាន​ជម្រៅ​ច្រើនជាង ៣៣០ ម៉ែត្រ ។​ទី​នេះ​គេ​មិន​បាន​រំពឹងទុក​ថា វា​បាន​លាក់​សួន​កម្សាន្ត​មួយ​ដ៏​អាច​កំបាំង​នោះឡើយ​។ រណ្តៅ​ស្រុត​នេះដែរ គឺជា​រណ្តៅ​ដែល​មាន​ជម្រៅ​ជ្រៅ​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក ដែល​បង្កើតឡើង​ដោយ​ធម្មជាតិ​នោះ ។​
បញ្ជាក់ផងដែរថា រណ្តៅ​ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះឈ្មោះ ថា sink-hole ៕​
​ទស្សនា​ដូច​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole3_zpsd7b89df3.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole2_zpsfe2a9eae.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole6_zpsdad1fd87.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole5_zps17a4ee9e.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole1_zpse16a0861.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole8_zps7b450f2e.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole4_zps2cbd7b9d.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole7_zps53f1e5b2.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/SinkHole_zps8295c3b1.png

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here