ព្រលាន​យន្តហោះ​ទាំង ១០ ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​នៅលើ​ពិភពលោក​

0
49

​ប្រិយមិត្ត​ខ្លះ​ធ្លាប់​តែ​ដឹង​ថា​ព្រលានយន្តហោះ ណា​ស្អាត​ជាងគេ និង​និង​ព្រលាន​យន្តហោះ​ណា​ដែល​អាច​ផ្ទុក​យន្តហោះ​បាន​ច្រើន​ និង​ការចុះ​ចត​យន្តហោះ​ធំៗ ។ ដោយឡែក​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​ដែរ គេហទំព័រ​ដំណឹង សូម​បង្ហាញ ព្រលាន​យន្ត​ទាំង ១០ ដែល​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​នៅលើ​លោក ។​
Airport
១. ព្រលានយន្តហោះ San Diego ៖ នៅទីនេះ វា​ធ្វើឲ្យ​យន្តហោះ​ពិបាកចុះចត និង​ឡើង ដោយសារតែ​មាន​អគារ​ខ្ពស់ នៅ​ព័ទ្ធជុំវិញ ប្រលាន​យន្តហោះ​។​
២.​ព្រលានយន្តហោះ Madeira ដោយសារតែ​មាន​ប្រវែង​ផ្លូវ​ខ្លី ដូច្នេះ ហើយ​ពិបាក​ធ្វើ​ឲ្យ​យន្តហោះ ចុះចត និង​ឡើង មិន​ងាយស្រួល​នោះទេ​។​
៣.​ព្រលានយន្តហោះ Eagle Vail ៖ នីវ៉ូទឹក​សមុទ្រ​ខ្ពស់ និង​ផ្លូវ​រត់​ប្រវែង​ខ្លី ដោយ​មាន​ដងភ្នំ​ព័ទ្ធជុំវិញ​។​
៤. ព្រលានយន្តហោះ Courchevel ៖ ផ្លូរ​ត់​ខ្លី និង​នីវ៉ូទឹក​ខ្ពស់ ។​
៥.​ព្រលានយន្តហោះ Kai Tak ៖ ផ្លូវ​រត់​យន្តហោះ​ពិបាក អគារ​ខ្ពស់ៗ និង​ផ្លូវ​រត់​ខ្លី​។​
៦.​ព្រលានយន្តហោះ Gibraltar ៖​ផ្លូវ​ខ្លី អគារ​ច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ព្រលាន និង​ខ្យល់​បក​ពី Gibraltar Rock ដែល​បង្ករ​ឲ្យមាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ក្នុង​ការហោះហើរ​។​
៧.​ព្រលានយន្តហោះ St Maarten ៖​ផ្លូវ​រត់​ខ្លី និង​ត្រូវ​ហោះហើរ​លើ​ឆ្នេរ​ខ្សាច់ ដែល​កំពុងតែ​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​នៅ​ទីនោះ​។​
៨.​ព្រលានយន្តហោះ St Barts ៖​ផ្លូវ​ខ្លី ហើយ​ជ្រេ​ទៅកាន់​សមុទ្រ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិបាក​ក្នុង​ការហោះហើរ​។​
៩. ព្រលានយន្តហោះ Toncontin Intl ៖​ផ្លូវ​ខ្លី និង​ស្ថិត​នៅក្នុង​ជម្រាល​ភ្នំ ព័ទ្ធជុំវិញ​។​
១០. ព្រលានយន្តហោះ​Lukla ៖ ផ្លូវ​ខ្លី និង​ស្ថិត​នៅលើ​ខ្នងភ្នំ ដែល​ធ្វើឲ្យ​ការ​ចុះចត​មាន​ការលំបាក​៕
​ទស្សនា​វីដេអូ​ឃ្លិប​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here