សារសំឡេងពិសេស សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនទាំងអស់នៅតំបន់ក្រហម

សារសំឡេងពិសេស សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនទាំងអស់នៅតំបន់ក្រហម

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!