រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទចាក់វ៉ាក់សាំង CoviShield (AstraZeneca) ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទចាក់វ៉ាក់សាំង CoviShield (AstraZeneca) ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!