រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់ «តំបន់ក្រហម» និង «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់ «តំបន់ក្រហម» និង «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!