ការចុះយកសំណាកអ្នកដែលសង្ស័យនៅទីតាំង៖ បន្ទប់ជួល កម្មករនៅភូមិតាសេក សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល សរុបបានចំនួន ១៧៤នាក់ ក្នុងនោះមានវិជ្ជមាន ចំនួន១១នាក់

0
31

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បូករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ បានចុះយកសំណាកអ្នកដែលសង្ស័យនៅទីតាំង៖  បន្ទប់ជួល កម្មករនៅភូមិតាសេក សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល សរុបបានចំនួន ១៧៤នាក់ ក្នុងនោះមានវិជ្ជមាន ១១នាក់

 


កិច្ចខិតខំនេះក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ និងលោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ៕