រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិ ក្នុងករណីរកឃើញ ប្រជាពលរដ្ឋវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!