បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នឹងអស់ចម្ងល់ តាមរយៈការផ្តល់ចម្លើយជាវិជ្ជមាន របស់ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ

0
33

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នឹងអស់ចម្ងល់ តាមរយៈការផ្តល់ចម្លើយជាវិជ្ជមាន របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលឯកឧត្តមបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។