រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល និងត្រូវកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង”តំបន់លឿង”

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្រ្ត ភូមិស្វាយជ្រុំ ភូមិពងទឹក ភូមិអណ្ដូង ភូមិត្នោតម្ពើម ភូមិចក ភូមិព្រៃបឹង និងភូមិកម្ពោតព្រៃ នៃឃុំបែកចាន និងភូមិព្រៃពពាល នៃឃុំពើក ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល និងត្រូវកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង”តំបន់លឿង” ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
ប្រភព៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល