សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោ។

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!