រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ជូនដំណឹង ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីសែល (Covisheld) សម្រាប់ដូសទី២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីសែល (Covisheld) សម្រាប់ដូសទី២ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រៀបចំដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!