គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៦ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ៩៩មុឺន ៣៦២៨ នាក់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៦ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ៩៩មុឺន ៣៦២៨ នាក់។
ដោយឡែក សម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនរស់នៅ តំបន់ក្រហម ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន ៦៩មុឺន ៤២១៣នាក់។

ប្រភព: នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!