កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤២នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១៨នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 42 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 18 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 30 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 12 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,956 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,180 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!