ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧៨) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ៥ ៥៧៦ នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧៨) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ៥ ៥៧៦ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន ៤២ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!