អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសលើកលែងពន្ធគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ សកម្មភាពអាជីវកម្មមួយចំនួន សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ បន្ថែមទៀត

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសលើកលែងពន្ធគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ សកម្មភាពអាជីវកម្ម សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុន ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!