រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការអនុវត្តវិធានការ សុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការអនុវត្តវិធានការ សុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ពិសេសមេរោគបំប្លែង ប្រភេទអូមីក្រុង

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!