កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤០១នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១៤៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 401 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 144 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 397 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 04 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប= 123,443 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 118,804 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!